4.1.2022

Změna svozu separovaného odpadu z domácností v II. polovině roku 2022

Vážení občané města Šternberka,
na počátku roku došlo k aktualizaci svozového kalendáře 2022, a to od II. poloviny roku. Změna se týká svozu papíru a plastu z jednotlivých domácností, kde svoz komunálního odpadu probíhá v liché úterý.

Tímto se Vám srdečně omlouváme za způsobené komplikace a zasíláme nový kalendář svozů na rok 2022.

Přejeme vše nejlepší do nového roku! Děkujeme, že s námi třídíte!

kolektiv Marius Pedersen, a.s. pobočka Šternberk

Kalendář svozu komunálního odpadu, separovaného v roce 2022 ve městě Šternberk II. pololetí