Registrace BIO 

Bio nádoby si mohou občané města Šternberk bezplatně zapůjčit na městském úřadě Šternberk, kde dojde k registraci požadavku a sdělení informací, kde a jak bude nádoba vydána.

Tyto nádoby o objemu 240 litrů město poskytuje jak rodinným domům, tak i bytovým domům v centru Šternberka.

Do nádoby na bioodpad patří zbytky jídel rostlinného původu, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, kávový odpad včetně papírových filtrů, čajové sáčky, zbytky obilovin, organická podestýlka pro domací  mazlíčky (seno apod.), dřevěný popel, tráva a plevele, listí, seno, sláma, košťály a celé rostliny, drcené větve, skořápky ořechů

Do nádoby na bioodpad nepatří všechny ostatní odpady jako jsou: maso, kosti, pomazánky, plasty, sklo, hliník a další kovy, barvy, ředidla a další nebezpečný odpad, elektro a baterie, stavební odpad, kamení, textil, jednorázové pleny, pytlíky z vysavače, cigarety, fritovací olej, uhynulá zvířata, podestýlka pro domácí mazlíčky (kočkolity, apod.), exkrementy od domácích mazlíčků, uhelný popel

Zadejte adresu, abyste zjistili, zda si můžete o nádoby zažádat. Žádost si můžete stáhnout také na následujícím odkazu. https://www.sternberk.eu/mesto-sternberk/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-zivotniho-prostredi/formulare.html

Registrace BIO

Vyberte ulici Vašeho bydliště, poté bude zpřístupněn formulář pro odeslání registrace.