Upozornění na termíny svozu ODPADŮ

Svoz papíru ve Šternberku se provádí jednou měsíčně v předem definovaných dnech.
Registrujte se a budeme Vám zasílat upozornění na svoz den předem na emailovou adresu. Spolu s informací o svozu papíru Vám budou doručeny i termíny svozu ostatních odpadů

Pokud si budete přát, můžeme Vám na Vaši emailovou adresu zasílat upozornění, aktuality a změny. Budeme tak činit pouze na základě Vašeho souhlasu, který nám můžete udělit níže.

Vyplněním (výše uvedeného) formuláře poskytujete Vaše osobní údaje společnosti Hradecké služby, a.s., IČO: 42194920, se sídlem Bratří Štefanů 990, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou
B 2213 (dále jen „my“).

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem registrace ke svozu individuálního tříděného odpadu, tedy k přistavení nádoby a předání Vašich osobních údajů, a to v rozsahu, ve kterém jste nám tyto osobní údaje poskytl/a. Zákonným titulem pro zpracování Vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem na tom provádět řádně svoz odpadu, k čemuž jsme se zavázali ve smlouvě s obcí. Bez poskytnutí těchto osobních údajů nemůžeme svoz individuálního tříděného odpadu uskutečnit. Tyto osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání poskytování této služby.

Dovolujeme si Vás rovněž informovat, že Vaše osobní údaje budou pro vnitřní administrativní účely v rámci skupiny předány též společnosti Marius Pedersen a.s., IČO: 421 94 920, se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové.

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně Vašich práv a našich kontaktních údajů, naleznete v informačním memorandu.

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to vyplněním formuláře na našich webových stránkách, písemným odvoláním souhlasu adresovaným do sídla naší společnosti nebo osobně v sídle naší společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování našich služeb nebo na dobu do odvolání souhlasu z Vaší strany.

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Naše kontaktní údaje jsou:

Hradecké služby, a.s.
Adresa: Bratří Štefanů 990, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
E-mail: hrs@mariuspedersen.cz
Telefon: +420 493 646 640
Web: www.hradeckesluzby.cz

Domníváte-li se, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení).

Bližší informace týkající se zpracovávání osobních údajů z naší strany jsou dostupné v informačním memorandu a v sídle naší společnosti.

Registrovat