Třídíme ve Šternberku

Předlohovou pro tento projekt je Projekt Statutárního města Hradce Králové „Třídíme v Hradci", který má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu. Více informací.

Třídíme odpady ve Šternberku

Projekt má za cíl optimalizaci sběru využitelných složek komunálního odpadu.

Vzrůstající nároky na provoz systému nakládání s odpady, změny Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a další chystané legislativní změny vyvolávají potřebu zvýšení efektivity třídění a materiálového využívání odpadů.

Aktuality

17.květen
2021

Provozní doba Sběrného dvora ve Šternberku

Opravdu je nutné tvořit černé skládky?

1.září
2020

Spuštěny webové stránky

Spouštíme projekt Třídíme odpady ve Šternberku na podporu snížení objemu směsného odpadu.

Archiv aktualit