Jak to funguje?

Intervaly odvozu odpadu budou následující
Zbytkový odpad 1x 2 týdny
Papír 1x 4 týdny
Plasty 1x 4 týdny
BIO 1x 2 týdny

Ve vybraných lokalitách* se zástavbou typu rodinných domů mají občané možnost rozšířit současný systém sběru zbytkového odpadu (černá nádoba) a biologického odpadu ze zahrad (hnědá nádoba) o další nádobu na papír (modrá) a plast (žlutá). Stávající veřejně přístupné nádoby na třídění papíru, plastů a skla budou ponechány a budou sloužit občanům, kteří nemají možnost či prostory k přistavení dalších dvou nádob k jejich nemovitostem.

Pro získání nádoby na třídění odpadů je nutné podat žádost na Městském úřadě města Šternberk, odbor Životní prostředí. Po zpracování žádosti budete informování o termínu převzetí nádoby. Prostřednictvím těchto stránek se můžete zaregistrovat u svozové firmy a následně obdržíte informaci o datu a způsobu předání nádob a termínech harmonogramu odvozu jednotlivých odpadů.

Ověřit, zda Vaše ulice byla zařazena do projektu
můžete v průběhu registrace.