Časté dotazy ke třídění

Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?

Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Nápojový karton můžete odkládat do kontejnerů určených pro sběr plastů (žlutých).

Kam mám vhodit použité dětské pleny?

Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do černého nebo šedého kontejneru na směsný odpad.

Kam patří molitan, polystyren?

V menším množství jej můžete vhodit do nádob na PLASTY (žluté), ve větším množství patří do sběrného dvora.

Mohu do modrého kontejneru vhazovat skartovaný papír?

Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.

Kam mám vhodit obal od zubní pasty?

Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.

Kam patří starý textil?

Do kontejnerů určených pro sběr textilu.

Můžu do kompostu dávat zbytky z vařených jídel?

Ano, ale nepatří tam například zbytky z masa a kostí nebo tekuté a silně mastné potraviny. To je totiž bioodpad, který může mít hygienická rizika. Do kompostu patří jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. zbytky potravin, odpad ze zeleně, čajové sáčky, skořápky od vajec, apod.).

Kam správně třídit ruličky od toaletního papíru a obaly od vajec?

Ruličky od toaletního papíru a obaly od vajíček (jsou vyrobené z nasávané kartonáže) patří do směsného odpadu, nelze je již znovu recyklovat. Celulózové vlákno, které je v těch obalech je totiž na recyklaci příliš krátké.

Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení hmyzu?

U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve většině případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny nebezpečného odpadu. O nebezpečné vlastnosti výrobku  informuje oranžová výstražná značka na obalu.